Headerbild

Medlemsavgifter

2024 års medlemsavgifter

Avgiften för Motor- resp Segelflygare omfattar medlemsskap i central organisation och Flygsportförbundet, vilket är obligatoriskt för certifikatinnehavare. Avgiften för Modellflygare omfattar enbart medlemsskap i klubben.

Klubbavgift

Medlem ålder >25

Klubbavgften 1400 kr

Medlem ålder <=25

Klubbavgften 750 kr

Segelflygare förbundsavgift.

Avgift per medlem, senior (> 25 år) 1250 kr/år

Avgift per medlem, ungdom (≤ 25 år) 600 kr/år

Motorflygare avgift KSAK

Avgift per medlem, senior (> 25 år) 540 kr/år

Avgift per medlem, ungdom (≤ 25 år) 130 kr/år

Modellflygare betalar

Medlem ålder >25

Klubbavgften 1400 kr

Medlem ålder <=25

Klubbavgften 750 kr

Sedan skall flygare som flyger på fältet betala in till SMFF el. liknade för att vara försäkrad.

Stödjande medlem

100:- eller valfri summa däröver.

Medlemavgiften betalas in på Bankgironummer 5751-3830

swish 123 072 72 06 LFK Huvudkassan