Headerbild

Kostnader

Det går inte att i förväg exakt tala om vad det kostar att ta ett PPL-flygcertifikat eftersom det varierar mycket från fall till fall. Nedan finns en ungefärlig kostnadsberäkning. Vi har valt att inte vara överdrivet optimistiska utan i stället presentera så korrekta fakta som möjligt.

Men du betalar inte allt på en gång! Dina första utgifter är läkarundersökning, elevtillstånd och teorikursen. Resten betalar du i den takt du själv önskar. En del tar det lugnare och tar certifikatet i det tempo de har råd. Andra tar ett lån för att snabbare bli färdiga med sin utbildning.

Den största utgiften är själva flyglektionerna. Grundkravet från Transportstyrelsen är att du har loggat in minst 45 timmar. I en del fall kan behövas någon lektion extra även om många klarar sig med precis 45 timmar. När man räknar flygtimmar så räknar man tiden i luften och lägger sedan till en schablon på 12 minuter per flygpass för taxning (körning på marken). Det leder till att du får logga in mer än vad du i själva verket betalar för.

I presentationen har vi tagit med alla tänkbara poster. Som du också ser är det en stor del av utgifterna som inte klubben kan påverka.

Vi arbetar aktivt för att hålla kostnaderna nere. Ljusdals Flygklubb är en ideell ekonomisk förening och vi driver inte verksamheten i något vinstsyfte.

 

Läkarundersökning (flygläkare) 1.600 :-
Elevtillstånd (Transportstyrelsen) 2.100 :-
Teorikurs inklusive böcker (Ljusdals Flygklubb) 9.500 :-
Teoriprov (Transportstyrelsen) 5.130 :-
Språkprov för radiotelefoni 625 :-
Medlemskap (Ljusdals Flygklubb) 1.800 :-
Flyglektioner (Ljusdals Flygklubb) 45 tim ca 77.000:-
Uppflygningsavgift (Transportstyrelsen) 5.140 :-
Flygplanshyra, uppflygning 1.700 :-
Certifikatavgift (Transportstyrelsen) 1.740 :-
Summa: 106.335:-