Headerbild

Privatflygcertifikat – PPL

Det första steget som pilot är att du tar ett privatflygcertifikat – PPL (Private Pilot License). Med ett sådant får du flyga mindre enmotoriga propellerflygplan. Du får också ta passagerare men det får inte ske kommersiellt, det vill säga att du tar betalt.

Grundprinciperna för hur flygplanet manövreras är samma som i stora trafikflygplan. Med ett PPL-certifikat får du landa på i stort sett alla flygplatser och det är giltigt i nästan alla länder. Ibland flyger du i så kallad okontrollerad luft och ibland flyger du i kontrollerad luft och pratar med flygledare.

Du flyger visuellt, det vill säga har uppsikt utåt men tar hjälp av instrumenten då och då. Vädret måste vara bra och du får inte flyga i moln eller dimma. Med ett PPL-certifikat får du flyga klubbens flygplan.

Att ta ett certifikat tar normalt sett drygt ett år. På vår webbplats kan du läsa mer om hur utbildningen går till och få en uppfattning om vad det kostar.