Headerbild

Frågor & Svar

Vanliga frågor

 

Är inte flygning en väldigt dyr hobby?

När du väl har tagit har tagit ditt certifikat är det inte dyrare än många andra hobbyer. Men självklart beror det på hur mycket du flyger. Det är vanligt att vi i klubben ger oss iväg flera piloter i samma plan och flyger en delsträcka var. På så sätt får vi njuta längre tid för samma kostnad.
 

Måste man inte flyga mycket för att få behålla sitt certifikat?

Nej det är inte så mycket. Egentligen räcker det med tolv timmar vartannat år. Men vi rekommenderar att du flyger lite mer än så för att hålla dig i trim.

 

Är det farligt?

Inom flyget finns som bekant en lång tradition av säkerhetsarbete vilket har gjort flyget till ett mycket säkert trafikslag. Privatflygning med små enmotoriga flygplan skiljer sig givetvis i vissa avseenden från det kommersiella trafikflyget men även i Ljusdals flygklubb arbetar vi hårt med säkerheten. Förutom att vi naturligtvis uppfyller alla krav som myndigheterna ställer på både piloter och flygplan ordnar vi fortbildning för våra flygande medlemmar och seminarier där vi utbyter våra erfarenheter.

 

Hur högt flyger man?

I flyget räknar man med höjder i fot. Den lägsta höjd som man får flyga på är 500 fot (cirka 150 meter) men över tättbebyggt område måste det vara minst 1.000 fot (300 meter). Det finns också regler om att man inte får flyga på högre än 10.000 fot (3.050 meter) i mer än 30 minuter utan att ha tillgång till syrgas. Oftast orkar inte flygplanen mycket högre än så eftersom luften då blir alltför tunn. Det vanligaste är att man flyger på höjder mellan
1.500–2.500 fot (450-750 meter).

 

Hur fort flyger man?

Flygklubbens flygplan går i drygt 100 knop och det är nästan 200 kilometer i timmen. Hur fort man kommer fram beror på om man har med- eller motvind. Den största tidsvinsten är ju att man flyger fågelvägen och slipper sitta i bilköer. Vid start och landning går det självklart lite långsammare då flyger man i runt 60–70 knop, beroende på flygplan.

 

Kan jag bli av med min flygrädsla om jag själv tar certifikat?

Det finns personer som botat sin flygrädsla genom att själv börja flyga, men det är absolut inte en universell lösning utan fungerar olika från person till person. Om du tar en provlektion så berätta gärna i så fall för din flyglärare att du känner obehag. Att hålla tyst om det kan förvärra det hela.

 

Finns det någon åldersgräns för att ta certifikat?

Ja, du måste ha fyllt 17 år. Däremot finns det inte, som många tror, någon övre åldersgräns.

 

Jag har glasögon. Inte kan jag bli pilot?

I allmänhet är det inga problem. Brytningsfelet får dock max vara ±5 dioptrier.
 

Hur är det med färgblindhet då?

Färgblindhet är oftast inget problem. Det kan dock vara ett hinder om man vill ta en mörkerbehörighet eftersom man då litar till färgsignaler i större utsträckning. Det finns olika grader av färgblindhet man kan göra ett test hos en flygläkare för att avgöra om färgseendet är tillräckligt.

 

Hur är det med andra sjukdomar, får jag flyga då?

I slutänden är det inte vi som bestämmer det utan det är en flygläkare. Allergi är i allmänhet inget problem om den går att hålla i schack med mediciner. Har du diabetes typ I går det tyvärr inte, men med typ II som behandlas med tabletter kan du få flyga under vissa omständigheter. Förenklat kan man säga att det är viktigt att du mår bra när du sitter bakom spakarna.

 

Hur får jag tag på en flygläkare?

På Luftfartsstyrelsen hemsida finns en tjänst för att söka godkända flygläkare. Välj Flygläkare – Klass 1 eller 2. Du kan också ringa till klubben så hjälper vi dig.

 

Hur snabbt kan jag ta mitt certifikat?

Många som kommer till flygklubbens flygskola är mycket ivriga och tror att de kan klara av utbildningen på ett par månader. Men det är mycket kunskap som ska inhämtas, både med teori och med praktik. Du får bara flyga när det är bra väder så lektionerna blir rätt ofta inställda. Normalt sett tar det ett till ett och ett halvt år att få sitt certifikat även om en och en annan har klarat av det på kortare tid.

 

Vilka typer av flygplan får man flyga med ett PPL-cerifikat?

Du får flyga alla enmotoriga kolvmotordrivna propellerflygplan. Det är ganska mycket. Du måste dock göra en typinflygning för att få flyga ytterligare flygplanstyper. En typinflygning är en förhållandevis okomplicerad process.

 

Får man flyga runt passagerare när man har fått certifikatet?

Ja, det får du göra, men du får inte ta betalt för det. I så fall måste du ha ett kommersiellt certifikat (CPL eller ATPL). Däremot kan ni som sitter i planet självklart dela på kostnaden. Kubbens flygplan är utrustade för piloten och tre passagerare.
 

Är det inte enklare att ta flyglektioner privat?

För att få bedriva flygundervisning måste man ha ett särskilt tillstånd av Transportstyrelsen. Bland annat måste flygskolan visa att man är seriös och har en utbildningsplan samt behöriga lärare. Ljusdals flygklubb har ett sådant tillstånd. Du kan inte ta flyglektioner privat så som man gör med bil.

 

Jag flög med en kompis och blev jätteåksjuk, är det ett problem?

Rörelsesjuka, som det kallas, beror på att balanscentrum i hjärnan blir överaktiverat av olika intryck. Är man mentalt spänd blir också symptomen lite värre. Många som flyger för första gången kan känna en del obehag, men oftast vänjer man sig snabbt. De flesta som flyger i klubben har någon gång i början känt obehag så det ska du inte vara orolig för.
 

Jag älskar äventyr! Då är väl flygning något för mig?

Det beror på vad du menar med äventyr. Att flyga är för många en stor upplevelse och frihetskänsla. Samtidigt är det viktig att du vet vad du håller på med så att du inte överskrider dina gränser och din kapacitet. Söker du adrenalinkickar rekommenderar vi att du vänder dig till någon annan hobby i stället.

 

Om jag gör fel när jag är i luften, kan läraren göra något då?

Flygplanen är utrustade med ett så kallat dubbelkommando, det vill säga att läraren kan ta över flygningen om det behövs. Så småningom i utbildningen kommer du också att få flyga med läraren kvar på marken. Men det får du inte göra förrän hon eller han är säker på att du flyger tillräckligt bra.

 

Om det blir väldigt hårda landningar under utbildningen, klarar flygplanen av det?

Landställen på våran Cessna är extremt tåliga och klarar mycket hårda påfrestningar. Dessutom går tekniker igenom dem med jämna mellanrum.
 

Är teorilektionerna obligatoriska?

Transportstyrelsen kräver att man har deltagit i en teorikurs som arrangeras av en flygskola. Dock behöver du inte delta i alla lektionerna. Vi rekommenderar ändå att du går på teorilektionerna så mycket du kan så att du får en bra vägledning vid studierna. Men det finns ett par lektioner i ämnet Human performance and limitations som är obligatoriska. Ämnet handlar om människan och våra begränsningar.
 

Är det ett teoriprov också?

Ja, det är det. Normalt sett sker det så snart teorikursen är slut. Flygklubbens flygskola kommer inte att låta dig göra teoriprovet förrän man vet att du har tillräckliga kunskaper. Det är Transportstyrelsen som anordnar teoriprovet och numera görs det på dator.
 

Hur många landningar gör man under utbildningen?

Det blir ganska många landningar eftersom det är det svåraste biten. Innan du har ditt certifikat kommer du att ha gjort nära 150 stycken.

 

Får man testa nödlandningar också?

I utbildningen tränar man så kallade bedömningslandningar. Då är man i närheten av en flygplats, drar sedan av motorn på tomgång och glidflyger man ned till landningsbanan.
 

Men om jag är höjdrädd då?

Höjdrädsla är något naturligt och många känner obehag av att gå upp på en stege. Men i det flesta fall är det helt annorlunda att sitta i ett flygplan. Höjdrädsla behöver alltså inte vara ett problem.
 

Vad är svårast i utbildningen?

De flesta elever upplever som svårast är landningen. Det tar ett tag att få in känslan och är en tröskel man måste komma över. Men för en del kan det också vara en utmaning att plugga all teori. Ofta kan det bero på att man inte tar den på tillräckligt stort allvar i början av utbildningen.
 

Pratar man på radio med flygledare?

Ja, det gör man. I utbildningen lär du dig både svensk och engelsk radiofraseologi. Flygledarna vet om att du är elev så de har överseende att det blir lite fel i början. Ibland kan flygledarna prata ganska snabbt. I så fall säger du bara dem att prata långsammare. De finns där för vår skull.
 

Behöver man ett slags radiocertifikat?

Ja, det behöver man och det ingår i teoriundervisningen. När du sedan flyger får du träna på din radiofraseologi på riktigt. Formellt får du inte din radiobehörighet förrän du gjort din uppflygning.
 

Går flygplanen igenom någon form av besiktning?

Ja, mycket ofta. Flygklubbens flygplan tas in på verkstad efter var 50:e flygtimma, där gås de igenom av professionella flygmekaniker. Dessutom får du lära dig att före varje flygning gå igenom flygplanet så att det är säkert att flyga.
 

Får man testa loopingar och sådant?

Nej det får man inte av två skäl: dels så ingår det inte i PPL-utbildningen, och dels är inte våra flygplan godkända för det. Däremot får man öva branta svängar med upp till 60 graders lutning.
 

Hur mycket kostar det?

Det är svårt att säga exakt hur mycket det kostar. Men på hemsidan har vi gjort en ungefärlig uträkning under Kostnadader.
 

Ser instrumentpanelen ut lika på alla flygplan?

Ja, i stort sett. Vissa knappar och reglage kan skifta en del men huvudinstrumenten är i stort sett placerade likadant. I allmänhet är det inte svårt att som pilot växla från ett flygplan till ett annat.
 

Gör man någon slags uppflygning?

Ja, det kallas faktiskt så. När man anser att du är tillräckligt bra får du träffa en inspektör. Då flyger du tillsammans med honom eller henne i en dryg timme och visar dina kunskaper. Oftast brukar det gå bra. Skulle du inte bli godkänd är den en ganska enkel process att göra ett omprov, då övar du bara lite till och gör sedan om det du inte blev godkänd på. Det är betydligt fler som blir godkända direkt än vid uppkörningen för körkort!
 

Men när man har tagit sitt certifikat vad gör man då?

Det finns mycket spännande att göra. Man kan till exempel ta en kort tur över bygden en sommarkväll eller bara titta på ett vinterfrostigt snölandskap.
Man kan också ge dig iväg på längre turer än så.
 

Måste man ha ett eget plan sedan?

Nej, det är det som är vitsen med att vara medlem i Ljusdals flygklubb. Då får du hyra vårt flygplan. Eftersom vi är en allmännyttig ideell förening har vi inget vinstintresse utan det sker till självkostnadspris.
 

Vad gör man under PPL-utbildningen?

För att ta ett privatflygcertifikat läser du både teori och praktik.
 

Vad kostar en provlektion?

En provlektion kostar 1.000 kronor och då får du vara uppe i luften i cirka 20-30 minuter. Det låter konstigt men det är faktiskt ganska lång tid eftersom du kommer att uppleva mycket. Läs mer under Provlektion
 

Har sett om något som kallas H50P, vad är det?

H50P är ett projekt som syftade till att inom en tioårsperiod halvera olyckorna inom privatflyget. Projektet, som nådde en stor framgån, har nu formellt avslutats men lever ändå vidare många klubbar – bland annat Ljusdals flygklubb. Som elev kommer du inte i kontakt så mycket med H50P eftersom vi under utbildningen satsar mycket på säkerheten ändå.
 

Jag flög för många år sedan och vill återuppta mitt certifikat. Hur gör jag då?

Det beror dels på hur mycket du flög och hur längesedan det var. Det är Transportstyrelsen som anger grundkraven för att ta ett nytt certifikat. Om du kontaktar oss kan vi hjälpa dig med att ta reda på det. Självklart kan vi på Ljusdals Flygklubb hjälpa dig med att återuppta certifikatet!
 

Hur lång bana behöver man med klubbens flygplan?

Det beror mycket på omständigheterna. Är det varm ute, flygplanet tungt lastat och det dessutom är blöt gräsbana behövs en längre bana. Vid motvind kan man i stället klara sig med lite kortare. Det beror också mycket på i vilken flygtrim piloten är. Den normala landningssträckan ligger på 400–500 meter och för att starta behövs något längre.
 

Innan jag går kursen, kan jag köpa teoriböckerna av er i förväg?

Självklart! Då räknas bara kostnaden för böckerna av när du sedan ska gå teorikursen. Men innan du kommer hit för att köpa dem, ring för säkerhets skull och kolla så att vi har alla böckerna hemma.
 

Får man flyga i moln med ett PPL-certifikat?

Nej det får man inte göra eftersom sikten framåt och utåt är viktig. Däremot får man under vissa omständigheter flyga ovan moln. Det kallas on-top och det finns särskilda regler för detta.
 

Får man flyga på natten?

För att flyga i mörker måste du ha en särskild mörkerbehörighet. 
 

Hur långt kan man flyga utan att behöva tanka?

Du måste alltid ha bensin kvar för minst 45 minuters flygning när du har landat. Det innebär att du med en full tank kan komma ungefär 75-80 mil - det vill säga som mellan Ljusdal och Malmö. Sedan är det andra faktorer som t.ex. hur mycket motvind eller medvind du har under sträckan som avgör hur långt du kan flyga.

Men har du full tank kan du dock inte ha så många passagerare och så mycket bagage ombord.
 

Kan man flyga i regn?

Det går bra, men man bör vara försiktig eftersom sikten blir sämre - dels för att det är svårare att se när dropparna träffar vindrutan och dels för att det är sämre sikt i fuktig luft.
 

Har Klubbens flygplan tryckkabin?

Nej, det har dom inte eftersom vi flyger inte så högt. Normalt flyger vi inte högre än 8.000–10.000 fot (2.450–3.050 meter). Flyger vi högre än så en längre stund måste vi ha syrgas.
 

Human Factors, vad är det?

Begreppet Human Factors handlar om våra mänskliga begränsningar som piloter. Det kan röra sig om allt ifrån rent medicinska faktorer till hur vi tänker (eller inte tänker). Human Factors har blivit en allt viktigare del i teoriundervisningen. Det spelar ingen roll hur säkra våra plan är om piloten som sitter bakom spakarna ändå har ett bristande omdöme.
 

Hur pass svårt är det att flyga? Är det som att köra bil?

Det är svårt att göra sådana jämförelser. Du rör dig ju i flera dimensioner. Flygning är inte heller lika spontant som bilkörning. Att flyga ställer helt andra krav på simultankapacitet än vid bilkörning. Dessutom måste du kunna flyga flygplanet, hänga med på kartan och prata i radio samtidigt som du ligger några steg före och förutser eventuella problem som kan uppstå längre fram.
 

Hur skiljer sig priserna mellan olika flygskolor?

Skillnaderna mellan olika skolor är mycket små. På klubbens flygskola har vi har valt att inte presentera någon glädjekalkyl utan ge dig så riktig information som möjligt. Under Kostnader har vi valt att ta upp samtliga tänkbara utgifter – även sådant som du inte betalar till oss.
 

Finns det inte något som heter A-cert?

Ett A-certifikat är den gamla motsvarigheten till ett PPL-certifikat. Det var när man anpassade regelverket till en internationell standard för ett par år sedan som det bytte namn. Det som då hette B-certifikat motsvarar idag CPL.
 

Vad är UL och har ni det i Flygklubben?

UL står för ultralätt. Ett ultralätt flygplan får väga max 450 kilo inklusive passagerare, bränsle och bagage. Vi har inga ultralätta flygplan i klubben.
 

Transportstyrelsen, Luftfartsverket och Luftfartsstyrelsen - vad är skillnaden?

Transportstyrelsen är den nya myndighet som startade från och med 2009. Den sköter tillsynen på hela transportområdet. Som pilot vänder du dig hit när du ska exempelvis söka olika tillstånd. Luftfartstyrelsen hade tidigare detta uppdrag men den upphörde att verka när Transportstyrelsen trädde i kraft. Luftfartsverket, som numera heter LFV, är ett vinstdrivande företag som driver själva flygplatserna och dom har ingenting med ceritifikaten att göra.